Medyum Kimdir?

Medyum Kimdir?

Medyumlar, ruhsal amaçlar için kullanılırlar. Fizik ve eterik dünyalar arasında bağ görevi görürler yani, ruh yada öte alem ile haberleşmeyi sağlayan kimselerdir. Her yanımızdan enerjiyle çevriliyiz. Bu enerji fizik plandan ayrılmış olanların düşüncelerini ve işlerini içinde bulundurmaktadır.

Trans halinde bulunan bir medyum işte bu radyasyonları alabilecek durumdadır. Bu radyasyonları değişik mesajlar şeklinde biz bedenlilere iletebilmektedir.
Trans durumundaki bir medyum evrensel eterdeki etkileri alarak sözlü, yazılı veya hareketlerle fizik dünyadakilere anlatır.

Mantal ve fiziksel olmak üzere 2 çeşit medyum vardır. Mantal medyum, trans halindeyken bedenini ruhsal kullanıma sunar. Fizik medyum ise,müzik,resim de dahil olmak üzere elleri ve kollarıyla pek çok şey sergiler.

Bazı medyumlar ilettikleri haberin daha açık olması için kristal küre,fincan,şahsın avuç içi gibi araçlar kullanabilirler.

Parapsikologlar medyumluk yeteneğinin,evrensel eterden yansıyan tesirlerin algılanmasıyla bağlantılı olarak,gayrı-şuurdaki güçlerin bir sonucu olduğunu söylerler.
Fizik alemde bulunan fanilerin koruyucuları ve rehberleri olarak kabul edilen eterik varlıklar ‘ruhsal rehberlerdir’.

Bu bedensiz rehber varlıklarla ilgili genel teori şudur: Bedeniyle bağlantısını kesen bir ruh, bedensiz yaşamına, görülmeyen alemde yada başka bir boyutta devam eder.Medyumlar bu varlıklarla bağlantı kurar.

Genellikle medyumlar bazı trans hallerinde başka bir kişiliğe bürünerek(kimi zaman bilmediği bir dilden de konuşarak)bilgi verebilir.Bu gibi durumlarda gözlemlere göre,medyumun sesinden başka yüz hatları bile değişir.Trans halinin çeşitli seviyeleri vardır.

Hafif transta medyum ne yaptığının bilincindedir.Kısmi transta medyum şuuraltından gelen emirlere boyun eğme eğilimindedir ve fonksiyonlar otomatiktir. Otomatik yazıyla ilgili ilginç bir husus da,bir çok otomatik yazı medyumunun uzun çalışma ve yazdıklarını analizden sonra bunların kendi şuur altlarının ürünü olduğunu anlamaları olmuştur.

Özellikle sağlıkla,önemli doğum günleri ve yıldönümleriyle ilgili haberler bu türdendir.Kuşkusuz bunların arasında doğrudan doğruya bedensiz bir varlıktan verilmiş bulunanlar da yok değildir.

Medyumlar,beşer üstü bir kaynaktan gelen tesirlere aracılık yapan güçlü bir radyasyon ileticisinden başka bir şey değildir.
Rehber varlıklarımız bize hayatımızın sonuna kadar koruma ve yardım amacıyla rehberlik etmektedirler.

Hayatımız boyunca bedenli oldukları zamanlarda bize yardım edenlerin,bedensiz hale geçtikleri zaman da bu ilgilerini sürdüreceklerini kabul etmek hiç de zor değildir.

Bilindiği üzere aşk ve bağlama üzerine birçok farklı işlemi yapıp aynı zamanda manevi yol gösterici görevi üstlenmektedirler. İyi ve doğru seçilen bir medyum ile çalışma yapmak insanların hayatlarında karşılarına çıkan fırsatları değerlendirebilmek için kaçırılmayacak bir imkândır. Tabi ki bunun için yapılması gereken en güzel şey dürüst olmak ve dürüst olduğuna inanılan bir medyumla çalışmaktır. Bir üstadın dizi dibinde yetişmiş ve geleneğe saygılı bir medyumla çalışmak en güvenilir olanıdır. Bilmeliyiz ki diploma olmadan doktor olunamayacağı gibi yani tıp fakültesi okumadan tıp biliminde üstad olunamayacağı gibi, icazet alıp ilimi tahsil edilmeden de kimse medyum olamaz.

Spiritüalizm sözlüklerinde “dünyadaki bedenini terk etmiş ruhlarla irtibat kurarak onlardan aldıkları tesirleri çeşitli tezahürler halinde dünyaya yansıtan, psişik bakımdan duyarlı (hassas) kimselere (zihinsel medyumlar) veya herhangi bir ruhsal irtibat söz konusu olmaksızın paranormal fenomenler ortaya koyabilen özel yeteneklere sahip kimselere (fiziksel medyumlar) verilen ad” olarak tanımlanır. Bu tanımdan da anlaşılabileceği gibi bir medyumun paranormal bir fenomen ortaya koymasında medyumun ruhundan başka bir ruhun var olması şart değildir. Yani medyumun ruhundan başka bir ruhun söz konusu olmadığı medyumnik tezahürlerin de olduğuna inanılır.

Spiritüalist anlayışa göre, medyumluk yeteneğine sahip olmak bir hüner değildir ve spiritüalist etik anlayışına göre, kişinin bu yeteneğini asla yanlış yollarda veya çıkar amacıyla kullanmaması gerekir.

Neo-spiritüalist terminolojide medyumluk yalnızca psişik duyarlı olmaktan ibaret değildir; medyum, medyumluk hakkında yeterince, görgü, bilgi ve deneyime sahip olmasının yanı sıra, medyumluğun gereklerini, vazifelerini, sorumluluklarını yeterince bilen ve uygulayan kimseye denir. Üstelik, medyumun gereken niteliklere sahip olması da yeterli değildir; o niteliklere medyumu transa sokan ve yönlendiren operatörün de sahip olması gerekir.

Tags: , , , , , , ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now ButtonHemen Ara